Робота над єдиною науково-методичною темою

№ 
з/п
Щорічне планування
Для перегляду
1
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної теми на 
2015-2016 н.р.

2
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної теми 
на 2016-2017н. р.
  

3
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної теми 
на 2017-2018 н.р.
  
4


5

 

План роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної теми 
на 2018-2019 н.р.


План роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної теми 

на 2019-2020 н.р.


Єдина науково-методична тема освітян міста 
на 2015-2020  роки:
«Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентної особистості»

Єдина науково-методична тема педагогічного колективу гімназії на 2015-2020  роки:
«Особистісно-діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу в умовах інноваційного розвитку гімназії»

Теоретичні засади проблеми

Діяльнісний підхід
Діяльнісний підхід у навчанні та вихованні
Освітні інновації: загальна характеристика
Д.Дьюі
Л.Г.Петерсон
Л.С. Виготський
С.Л. Рубенштейн
Новий Державний стандарт освіти. 2013 рік
"Школа 2000..."Немає коментарів:

Дописати коментар